امیر مومنان(علیه السلام) نیز می فرماید:  خانه هایتان را از تارهای عنکبوت پاکیزه نگه دارید چرا که مایه فقر است.

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مرداد 1393ساعت 16:19  توسط س.میرزایی  |